mieścimy się w siedzibie Banku Spółdzielczego w Siedlcach przy ul.Pustej 5/9 II piętro
tel. 025 632-22-20

 Siedlce dn:

Biuro Rachunkowe TAX jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (nr ewid. KIBR 2857). Zapraszamy do naszych biur w Siedlcach przy ul.Pustej 5/9 w siedzibie Banku Spółdzielczego tel. 025 6322220 oraz w Mińsku Mazowieckim przy ul.Kościuszki 11 tel. 025 7596420.

 

Biuro Rachunkowe TAX - certyfikaty