mieścimy się w siedzibie Banku Spółdzielczego w Siedlcach przy ul.Pustej 5/9 II piętro
tel. 025 632-22-20

 Siedlce dn:

Biuro Rachunkowe TAX jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (nr ewid. KIBR 2857). Zapraszamy do naszych biur w Siedlcach przy ul.Pustej 5/9 w siedzibie Banku Spółdzielczego tel. 025 6322220 oraz w Mińsku Mazowieckim przy ul.Kościuszki 11 tel. 025 7596420.

 

Nasze Biuro oferuje usługi w zakresie:

Prowadzenie rachunkowości

 • pełna obsługa księgowa i podatkowa
 • płace i rozliczenia ubezpieczeń
 • prowadzenie spraw kadrowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • raporty finansowe dla celów zarządczych
 • wyprowadzenie zaległości finansowych i ZUS
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla ryczałtowców
 • ewidencja VAT
 • rozliczenia ZUS
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, ZUS
 • doradztwo w zakresie informatyzacji organizacji rachunkowości

Doradztwo podatkowe

 • bieżące doradztwo podatkowe
 • przeglądy podatkowe (ogólne i tematyczne)
 • doradztwo podatkowe związane z akcesją Polski do UE
 • stały nadzór podatkowy
 • pomoc w kontaktach z organami skarbowymi

Audyt

 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • kontrola nakładu i dystrybucji prasy
 • audyty wynikające z uregulowań KSH
 • audyt prawidłowości wydatkowania środków pomocy UE

Doradztwo finansowe

 • analiza opłacalności inwestycji
 • przygotowywanie planów naprawczych przedsiębiorstw
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • analizy ekonomiczno - finansowe